5 4 3 2 1

Zpět

WELZLŮV KVADRIATLON - staň se mužem

Historie

Welzlův kvadriatlon vznikl jako rekonstrukce starého inuitského iniciačního rituálu, kterého byl mladý Jan Eskymo Welzl jako první Evropan svědkem v roce 1898 u Koljučinu. Zkouška dospělosti prověřovala schopnost jedince přežít v tvrdých podmínkách severu a skládala se ze čtyř samostatných částí. Uštvání ledního medvěda. Plavání pod ledem mezi tuleními průduchy. Přesun na sněžnicích s celým majetkem na blízký ostrov Balšoj a zpět a na závěr loupež příslušnice cizího kmene z jejich iglů za pomocí sobího spřežení. Všechny čtyři zkoušky musel Eskymák zvládnout během jediného dne, jinak byl terčem posměchu a celý rok musel dělal práce určené výhradně pro ženy (činění velrybích kůží, předžvýkávání zmrzlého sobího masa pro muže nebo vynášení nočníků z iglů). Welzla iniciační obřad mimořádně zaujal. Když byl statečný Moravák o dvanáct let později přijat mezi Eskymáky, sám musel zkoušku absolvovat. Welzl nejenže test mužnosti zvládl, ale navíc vytvořil absolutní inuitský rekord, když místo jedné dokázal nenáviděnému kmenu Vlčí bobky ukrást hned tři ženy najednou a okamžitě poté se stal náčelníkem všech Eskáků v okolí Beringovy úžiny. Přesně sto let po tomto jedinečném výkonu se v rodišti Jana Welzla  zrodil závod na motivy eskymácké iniciační zkoušky. Z pochopitelných povětrnostních, organizačních a právních důvodů bylo nutné soutěž mírně adaptovat na středoevropské podmínky. Všechny problémy se však nakonec podařilo vyřešit a tak vznikl Welzlův kvadriatlon.


Programming: Jan Novotný    |     Graph. design: Ondřej W. Voráč (blackhand.cz)    |    counter: 435095, visited: 23.01.2020, 11:28


Závod je věnován památce našeho kamaráda Ing. Jakuba Kulíška.

Tato sportovní akce se koná pod záštitou hejtmana Olomouckého
 kraje -  Ladislava Oklešťka a starosty města Zábřeh RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D.