Menu


Propozice

Časový harmonogram 2020

8:00 - 10:00 Registrace na koupališti v Zábřeze (Oborník 39)
10:00 Start vloženého závodu rodičů s dětmi (před startem proběhne prezentace trati s rodiči a dětmi)
10:15 Odvoz bruslí. Brusle budou odvezeny v označených igelitových pytlích a seřazeny dle startovních čísel na hrázi Nemilka
10:30 Start závodu dětí (před startem proběhne prezentace trati s dětmi)
11:45 Prezentace tratí (hlavní závod, štafety)
12:00 Start hlavního a štafetového závodu hromadným výstřelem


Vyhlášení výsledků:
30 minut po dojetí posledního závodníka                                                                                       .

Doprovodný program:
Pro nejmladší bude přichystán dětský koutek, kde budou moci děti sami tvořit a soutěžit. Po celý den je možnost využít veškerého zázemí koupaliště, včetně tobogánu a dalších atrakcí. Večer hudební doprovod. Zdarma vstup závodníkům a jejich doprovodu (každého závodníka mohou doprovázet maximálně 3 osoby).

Propozice

Kdy: 18. 7. 2020
Kde: Areál venkovního koupaliště Zábřeh www.zabreh-bazen.cz

Trať pro hlavní a štafetový závod:

Běh: hromadný start, 3km kolem řeky Sázavy, v průběhu se blíže seznámíme s její teplotou i hloubkou.
Na závěr stoupání na hráz nádrže Nemilka.

Plavání: osmělení, skok do vody (cca 2 m), kolem bojí na druhou stranu (cca 600 m) v nádrži Nemilka. Nádrž dlouhá léta sloužila jako zdroj pitné vody, dnes je na ní zbudována malá vodní elektrárna, díky níž budeme moci srovnat teplotu u dna s teplotou horního sloupce vody.

Kolečkové brusle: začíná z depa na hrázi nádrže Nemilka - sjezd z hráze - dále po nové asfaltce klikatící se v údolím Sázavy k Hněvkovu kde "přeskakuje" na cyklostezku. Po stezce do Lupěného a dále na koupaliště. cca 10,5 km

Horské kolo: z depa na koupališti k Nemilskému splavu, stoupáním k  vysílači a dále až k Jestřebí a odtud nejlepší cestou do cíle na koupališti. Cca 11 km.

Štafety: závod štafet se koná na stejné trati jako hlavní závod. Štafeta je složena ze čtyř závodníků, přičemž každý závodník startuje v jedné disciplíně. Organizátor zajistí transport z koupaliště Zábřeh na hráz nádrže Nemilka a zpět. Pravidla umožňují startovat i štafetám se dvěma či třemi závodníky. V takovémto případě si logistiku a transport zajistí samotní závodníci.  Výsledky nezohledňují počet závodníků ve štafetě.

Dětský závod

Plavání: 50 m volným způsobem ve venkovním bazénu.

Překážkový běh: 250 m překážkového běhu (výlez na hrad, vodní příkop...) v areálu venkovního koupaliště.

Kolo: 1400 m po nezpevněných cestách (v areálu zahradnictví, mimo veřejnou dopravu).

Topogán: výlez a zdolání tobogánu
 

Děti: závod dětí je pro závodníky do 14 let. Naši nejmenší mohou být doprovázeny rodiči, musí ale uplavat alespoň 15 m.

Registrace: přes web nebo přímo na koupališti do 10 hodin

Vložený závod rodičů s dětmi

Běh: okolo 50 m venkovního bazénu

Překážková dráha: 250 m překážkového běhu (výlez na hrad, vodní příkop...) v areálu venkovního koupaliště

Topogán: společný výlez a zdolání tobogánu

Děti: závod je určen pro děti do 7 let a jejich rodiče

Registrace:  pouze v den závodu na koupališti do 9:45 hodin

Startovné hlavní závod

Děleno na kategorie dle data úhrady.
Rozhodující je datum připsání na účet u ČS, pobočka Zábřeh, č. ú. 5601713359/0800

Za předem přihlášené se považují ti závodníci, kteří na náš účet v uvedených datech uhradili startovné. Všichni ostatní musí v rámci prezentace před závodem absolvovat registrační proces! Zaplacené startovné již nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Kategorie A: 300 Kč do  15.6.2020
Kategorie B: 400 Kč do 15.7.2020
Kategorie C: 500 Kč po 15.7.2020 a na místě

Startovné štafety:
Kategorie A: 900Kč do 15.7.2020
Kategorie B: 1600 Kč po 15.7.2020 a na místě

Startovné děti:
Kategorie A: 100 Kč do 15.7.2020
Kategorie B: 150 Kč po 15.7.2020 a na místě

Startovné pro vložený závod rodičů s dětmi:

Rodič + dítě: 150 Kč, platba na místě do 9:45 hodin

Vyhlašované kategorie:

Každý dětský závodník obdrží věcnou cenu

Kategorie dětský kvadriatlon:
Předžáci /kluci a hoky dohromady/ - 5-7let - 2013-2015
Malí žáci /kluci a holky dohromady/ - 8-10let - 2010-2012
Mladší žáci - 11-12let - 2008-2009
Mladší žákyně - 11-12let - 2008-2009
Starší žáci - 13-15let - 2005-2007
Starší žákyně - 13-15let - 2005-2007

Kategorie klasický kvadriatlon:
Junioři/ juniorky 14-19 let/2006-2001/
Muži/ ženy 20-39 let/2000-1981/
Veteráni ml./ veteránky ml. 40-54 let//1980-1966/
Veteráni st./ veteránky st. 55 a více/1965 a níž/ 

Štafeta:
Junioři/ juniorky 14-19 let /2006-2001/
všichni ve štafetě musí splňovat dané ročníky, jinak budou vyhlašováni v kategorii muži/ženy
Muži/ ženy 20-44 let/2000-1976
Veteráni/ veteránky 45 a více let/1975 a níž/
/všichni ve štafetě musí splňovat dané ročníky, jinak budou vyhlašováni v kategorii muži/ženy
Vyhlašovaná kategorie první 3 Zábřežáci - celkově!

Price money hlavní závod:

Muži (Celkově) Ženy (Celkově)
1, 8000,-  1, 5000,-
2, 5000,- 2, 3000,-
3, 3000,-  3, 2000,-
4, 2000,- 4, 1500,-
5, 1000,- 5, 1000,-
6, 500,- 6, 500,-

 

Celkový vítěz každé kategorie 1000,- (běh, plavání, brusle, kolo)
Celkem 36500,-Kč

V ceně startovného

Možnost startovat na Welzlově kvadriatlonu 2020, porce guláše, pivo či limo, odvoz bruslí a plaveckých potřeb na hráz nádrže Nemilka. Volný vstup na koupaliště i krytí bazén Zábřeh pro návštěvníky WK. Zdarma pro závodící a doprovod dětský koutek a pro startující hlídání dětí.

Pravidla závodu: vychází s pravidel pro klasický kvadriatlon.
Kategorie: ženy, muži, veteráni, junioři, štafety
Povinné vybavení: helma a chrániče na ruce, doporučeno i na kolena. 
Každý startuje na vlastní nebezpečí!

Mapu hlavní tratě naleznete zde: Mapa závodu WK
Mapu dětského závodu zde: Mapa dětského závodu WK

Během celé soboty zajištěn bohatý doprovodný program!

Ceny: celkem rozdělíme 36.500,--CZK a spoustu dalších krásných cen
Parkovistě: před areálem koupaliště Zábřeh
Zdravotní dozor: zajištěn po dobu závodu
Občerstvení: makrela, guláš, grilované klobásy, sele, aperol, pivo, kofola, frappé, výborná káva aj. Dále dětský koutek i tvořivá dílnička pro nejmenší. Večer hraje Dj Jirka. VSTUP ZDARMA

Organizátor
Občanské sdružení BŘEH
Sušilova 29, Zábřeh 78901

Chcete se zaregistrovat?
Registrace