Menu


Běh

Hromadný start, 3km kolem řeky Sázavy, v průběhu se blíže seznámíme s její teplotou i hloubkou. Na závěr stoupání na hráz nádrže Nemilka.

Běh
3 KM

Plavání

Osmělení, skok do vody (cca 2 m), kolem bojí na druhou stranu (cca 600 m) v nádrži Nemilka. Nádrž dlouhá léta sloužila jako zdroj pitné vody, dnes je na ní zbudována malá vodní elektrárna, díky níž budeme moci srovnat teplotu u dna s teplotou horního sloupce vody.

Plavání
600 M

Brusle

Nově se začíná z depa pod hrází nádrže Nemilka,  dále po nové asfaltce klikatící se v údolí Sázavy k Hněvkovu kde "přeskakuje" na cyklostezku. Po stezce do Lupěného a dále na koupaliště. cca 10,5 km

Brusle
10.5 KM

Horské kolo

Z depa na koupališti k Nemilskému splavu, stoupáním k vysílači a dále až k Jestřebí a odtud nejlepší cestou do cíle na koupališti.

Cca 11 km.

Kolo
11 KM

O závodě WK

Názvem našeho závodu vzdáváme hold nejslavnějšímu rodákovi našeho města, tedy Zábřehu na Moravě. Jan Eskymo Welzl ve své době zůstával nepochopen a zhusta se mu jeho současníci vysmívali. Svou zarputilostí, neortodoxním přístupem a neústupností si však nakonec právem vydobyl respekt. S Eskymo Welzlem máme řadu věcí společných i my. Stejně jako on jsme se snažili prorazit s něčím novým, co dosud nikdo v našem okolí nedělal. Také my jsme naráželi na odmítání nebo v lepším případě shovívavý  úsměv zavěšený v koutcích nevěřících. V době Welzlově , ale i té současné, se však našla a nachází řada lidí, kteří věří a pomáhají. Díky těmto jednotlivcům byly zaznamenány příběhy Jana Eskyma Welzla pro další generace a s pomocí podobných lidí se i nám podařilo zhmotnit náš sen v realitu. V roce 2010 díky podpoře celé řady přátel, dobrovolníků, institucí a firem vnikl Welzlův kvadriatlon. O dva roky později Welzlovo kolo.

Díky Vám všem za to! Nezklameme Vaši důvěru.
Pavel Bruštík a Jan Hanuliak - organizátoři závodu

Historie

Welzlův kvadriatlon vznikl jako rekonstrukce starého inuitského iniciačního rituálu, kterého byl mladý Jan Eskymo Welzl jako první Evropan svědkem v roce 1898 u Koljučinu. Zkouška dospělosti prověřovala schopnost jedince přežít v tvrdých podmínkách severu a skládala se ze čtyř samostatných částí. Uštvání ledního medvěda. Plavání pod ledem mezi tuleními průduchy. Přesun na sněžnicích s celým majetkem na blízký ostrov Balšoj a zpět a na závěr loupež příslušnice cizího kmene z jejich iglů za pomocí sobího spřežení. Všechny čtyři zkoušky musel Eskymák zvládnout během jediného dne, jinak byl terčem posměchu a celý rok musel dělal práce určené výhradně pro ženy (činění velrybích kůží, předžvýkávání zmrzlého sobího masa pro muže nebo vynášení nočníků z iglů). Welzla iniciační obřad mimořádně zaujal. Když byl statečný Moravák o dvanáct let později přijat mezi Eskymáky, sám musel zkoušku absolvovat. Welzl nejenže test mužnosti zvládl, ale navíc vytvořil absolutní inuitský rekord, když místo jedné dokázal nenáviděnému kmenu Vlčí bobky ukrást hned tři ženy najednou a okamžitě poté se stal náčelníkem všech Eskáků v okolí Beringovy úžiny. Přesně sto let po tomto jedinečném výkonu se v rodišti Jana Welzla  zrodil závod na motivy eskymácké iniciační zkoušky. Z pochopitelných povětrnostních, organizačních a právních důvodů bylo nutné soutěž mírně adaptovat na středoevropské podmínky. Všechny problémy se však nakonec podařilo vyřešit a tak vznikl Welzlův kvadriatlon.

O co jde

Welzlùv kvadriatlon začal psát svou historii v létě roku 2010. V nultém ročníku si tratě v okolí Zábřehu vyzkoušelo 55 odvážlivců. O rok později se v areálu zábřežské loděnice postavilo na start už přes osm desítek sportovců. V třetím ročníku se počet sportovců přehoupl přes stovku a závod zaujal i Českou televizi,která z něj pořizovala záznam do pořadu Sport v regionech na ČT4 a reportáž do regionálního zpravodajství v rámci pořadu Události v regionech na kanále ČT 24. Do čtvrtého  nastoupilo již 120 mužů a žen, padl jak mužský, tak i ženský rekord tratě a závod sledovali u tratí zhruba tři tisícovky divákù (největší pozornosti se těšil plavecký úsek na přehradě Nemilka a následný in-line sjezd od nádrže). Česká televize natočila z průběhu závodu třicetiminutový dokument, v němž mimo jiné využila atraktivní záběry z vrtulníku, motorky, dvou čtyřkolek a jedné kvadrikoptéry. Výsledkem byl pořad, který získal uznání i samotného šéfa sportovní redakce ČT Oty Černého: ,,Jan Eskymo Welzl jako inspirace je super nápad. Ostrava, jako obvykle výborná práce. Kamera, střih. Libreto, režie ? další festivalový dokument. To je další veřejnoprávní lahůdka!? Spolupráce s Českou televizí pokračuje i v dalších letech, na start znovu staví rekordní počet závodníků a úroveň soutěže roste i co se konkurence a kvality sportovců týče. Hlavním cílem je však pořádat atraktivní, jasně identifikovatelný a především příjemný závod pro širokou veřejnost. Délka a náročnost tratí nejsou nijak extrémní a věříme, že si k nám stále častěji najdou cestu i sportovní amatéři, kteří tvoří základ startovní listiny. Od roku 2017 zařazujeme i závod dětí a štafet. Kromě výborně zorganizované soutěže si klademe za cíl přinášet i kvalitní a bohatý doprovodný program pro diváky, fanoušky i samotné sportovce. V závodním areálu se tak všichni příchozí mohou těšit na živé hudební produkce, videoprojekci, dětský koutek a další občerstvení ducha i těla.

Organizátor
 BŘEH z.s.
Sušilova 29, Zábřeh 78901

Rychlý kontakt
welzl@email.cz
 
Chcete se zaregistrovat?
Registrace