Menu


Propozice

Časový harmonogram 2023

8:00 - 10:00 Registrace na koupališti v Zábřeze (Oborník 39)
10:20 Odvoz bruslí. Brusle budou odvezeny v označených igelitových pytlích a seřazeny dle startovních čísel pod hrází Nemilka. Start závodu dětí (před startem proběhne prezentace trati s dětmi)
10:30 Start závodu dětí (před startem proběhne prezentace trati s dětmi)
10:45 Start vloženého závodu rodičů s dětmi (před startem proběhne prezentace trati s rodiči a dětmi)
11:45 Prezentace tratí (hlavní závod, štafety)
12:00 Start hlavního a štafetového závodu hromadným výstřelem


Vyhlášení výsledků:
30 minut po dojetí posledního závodníka, včetně vyhlášení dětí.  .  Odhad v cca 15.30 hod.   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu dle aktuálních podmínek.                                                                               .

Doprovodný program:
 Po celý den je možnost využít veškerého zázemí koupaliště, včetně tobogánu a dalších atrakcí. Večer hudební doprovod. Zdarma vstup závodníkům a jejich doprovodu (každého závodníka mohou doprovázet maximálně 3 osoby).

Propozice

Kdy: 17. 6. 2023
Kde: Areál venkovního koupaliště Zábřeh www.zabreh-bazen.cz

Trať pro hlavní a štafetový závod:

Běh: hromadný start, 3km kolem řeky Sázavy, v průběhu se blíže seznámíme s její teplotou i hloubkou.
Na závěr stoupání na hráz nádrže Nemilka.

Plavání: osmělení, skok do vody (cca 2 m), kolem bojí na druhou stranu (cca 600 m) v nádrži Nemilka. Nádrž dlouhá léta sloužila jako zdroj pitné vody, dnes je na ní zbudována malá vodní elektrárna, díky níž budeme moci srovnat teplotu u dna s teplotou horního sloupce vody.

Kolečkové brusle: začíná z depa pod hrází nádrže Nemilka, dále po nové asfaltce klikatící se  údolím Sázavy k Hněvkovu kde "přeskakuje" na cyklostezku. Po stezce do Lupěného a dále na koupaliště. cca 10,5 km

Horské kolo: z depa na koupališti k Nemilskému splavu, stoupáním k  vysílači a dále až k Jestřebí a odtud nejlepší cestou do cíle na koupališti. Cca 11 km.

Štafety: závod štafet se koná na stejné trati jako hlavní závod. Štafeta je složena ze čtyř závodníků. Pravidla umožňují startovat i štafetám se dvěma či třemi závodníky. V takovémto případě si logistiku a transport zajistí samotní závodníci.  Výsledky nezohledňují počet závodníků ve štafetě.

Kategorie štafet - junioři-juniorky, muži-ženy, veteráni-veteránky, smíšená štafeta ( kategorie smíšené štafety se určuje podle nejstaršího závodníka ve štafetě)

Dětský závod

Plavání: 50 m volným způsobem ve venkovním bazénu.

Překážkový běh: 250 m překážkového běhu (opičí dráha, vodní příkop...) v areálu venkovního koupaliště.

Kolo: 1400 m po nezpevněných cestách (v areálu zahradnictví, mimo veřejnou dopravu).

Tobogán: výlez a zdolání tobogánu
 

Děti: závod dětí je pro závodníky do 14 let. Naši nejmenší mohou být doprovázeny rodiči, musí ale uplavat alespoň 15 m.

Registrace: přes web nebo přímo na koupališti do 10 hodin

Vložený závod rodičů s dětmi

Běh: okolo 50 m venkovního bazénu

Překážková dráha: 250 m překážkového běhu (opičí dráha, vodní příkop...) v areálu venkovního koupaliště

Tobogán: společný výlez a zdolání tobogánu

Děti: závod je určen pro děti do 7 let a jejich rodiče.

Jedná se o stejný závod jako Dětský závod, ale není tu plavání v koupališti a jízda na kole. Po celou dobu doprovází dítě rodič a je povolená veškerá podpora rodiče.

Registrace:  pouze v den závodu na koupališti do 9:45 hodin

Startovné hlavní závod

Děleno na kategorie dle data úhrady.
Rozhodující je datum připsání na účet u ČS, pobočka Zábřeh, č. ú. 5601713359/0800

Za předem přihlášené se považují ti závodníci, kteří na náš účet v uvedených datech uhradili startovné. Všichni ostatní musí v rámci prezentace před závodem absolvovat registrační proces! Zaplacené startovné již nevracíme. Děkujeme za pochopení.

Kategorie A: 300 Kč do 15.5.2023

Kategorie B: 500 Kč od 16.5.2023 a na místě

Startovné štafety:
Kategorie A: 800Kč do 15.5.2023
Kategorie B: 1200 Kč od 16.5.2023 a na místě

Startovné děti:
Kategorie A: 100 Kč do 15.5.2023
Kategorie B: 150 Kč od 16.5.2023 a na místě

Startovné pro vložený závod rodičů s dětmi:

Kategorie A: 100 Kč do 15.5.2023
Kategorie B: 150 Kč od 16.5.2023 a na místě

Vyhlašované kategorie:

Každý dětský závodník obdrží věcnou cenu

Kategorie dětský kvadriatlon:
Předžáci /kluci a hoky dohromady/ - 5-7let - 2016-2018
Malí žáci /kluci a holky dohromady/ - 8-10let - 2013-2015
Mladší žáci - 11-12let - 2011-2012
Mladší žákyně - 11-12let - 2011-2012
Starší žáci - 13-15let - 2008-2010
Starší žákyně - 13-15let - 2008-2010

Kategorie klasický kvadriatlon:
Junioři/ juniorky 14-19 let/2009-2004/
Muži/ ženy 20-39 let/2003-1984/
Veteráni ml./ veteránky ml. 40-54 let//1983-1969/
Veteráni st./ veteránky st. 55 a více/1968 a níž/ 

Štafeta:
Junioři/ juniorky 14-19 let /2009-2004/
všichni ve štafetě musí splňovat dané ročníky, jinak budou vyhlašováni v kategorii muži/ženy
Muži/ ženy 20-44 let/2003-1979/
Veteráni/ veteránky 45 a více let/1978 a níž/

Smíšená /  kategorie smíšené štafety se určuje podle nejstaršího závodníka ve štafetě/
/všichni ve štafetě musí splňovat dané ročníky, jinak budou vyhlašováni v kategorii muži/ženy

Vyhlašovaná kategorie první Zábřežák – muž, první Zábřežačka – žena.


 

Price money hlavní závod:

Muži (Celkově) Ženy (Celkově) Zábřežáci                           Štafety
1, 5.000,-CZK 1, 5.000,-CZK 1, ŽENA 1.000,-CZK          1, 4.000,-CZK
2, 4.000,-CZK 2, 4.000,-CZK      

1, MUŽ  1.000,-CZK          2, 3.000,-CZK

                                         

3, 3.000,-CZK 3, 3.000,-CZK                                          3, 2.000,-CZK
     

 

U Zábřežáků se jedná o lidi z mikrerogionu Zábřežsko(https://www.zabrezsko.cz/obce) . Pricemoney se při umístění i celkovém mohou sčítat.

Celkem 35.000,-CZK

Startovné zahrnuje

♦ startovní číslo s nalepeným čipem pro závodníky jednotlivce i štafety v hlavním závodě, čip bude vratný!!!

♦startovní taška s originálním upomínkovým předmětem a případně dalšími předměty od partnerů a podprovatelů závodu

♦před závodem možnost využití ZDARMA:

Sportovní masáž pohotovostní (tento typ masáže připravuje a nalaďuje sportovce na podání maximálního výkonu, před samotným sportovním výkonem a je vhodným doplňkem k rozcvičení, je kratší a více intenzivnější oproti klasické masáži)

Tejpování ( ve stanku s kinesiotejpy máte možnost v případě potřeby chránit svaly, šlachy a klouby). Profesionáklní terapeuti budou k dispozici závodníkům zdarma od 8,30-11,30hod.

♦osvěžovačka na trati (areál koupaliště, ovoce, nealko nápoj)

♦občerstvení v cíli ( ovoce, pečivo, voda, hlavní jídlo - hovězí guláš - výdej ve stánku s občerstvením)

♦Pivo HOLBA nebo kofola v cíli (výdej ve stánku s nápoji)

♦dostatečné zdravotní zajištění po celou dobu trvání závodu,  ošetření a asistence ZZSOK.

♦značená trasa hlavního závodu, štafet i detěského závodu, včetně pořadatelské služby, odvozu bruslí na depo pod hráz nádrže Nemilka

♦každý dětský účastník obdrží finišerskou medaili za dokončení závodu

♦price money, celkem rozdělíme 35.000,-CZK, věcné ceny a diplomy pro nejlepší závodníky ve vyhlašovaných katagoriích

♦případně další upomínkové předměty od partnerů závodu

♦volný vstup pro závodníka a doprovod do areálu venkovního koupaliště s možností využití jeho zázemí

♦digitální fotografie, každý se na fotkách určitě najde...

♦pro závodníky z daleka, možnost, po domluvě přespat v areálu koupaliště, ve svém stanu

♦po skončení závodu doprovodný hudební program, DJ Mahony.

♦30ti minutový záznam ze závodu, který natáčí Česká televize Sport-zn.blýskneš se před kamerou?

♦SMS s výsledným časem (nutno zadat telefonní číslo při regostraci!)

 

 

Pravidla závodu

♦vychází se z pravidel pro klasický kvadriatlon. Navíc závod se nese v duchu Fair play, proto se každý závodník musí chovat ohleduplně vůči ostatním závodníkům, zejména pak musí poskytnout prostor rychlejším závodníkům v jakékoliv disciplíně ( běh, kolo, plavání, brusle)

♦startovní číslo musí být po celou dobu závodu viditelné, tz. na kole je umístěno v přední části viditelně na řidítkách, na těle na dvou místech-  pravá paže a pravá noha - oblast lýtka (pokud používáte kompresní ponožky, upozorněte při značení pořadatele, napíší vám číslo na pravé stehno!)

♦Je zakázáno jakkoliv manipulovat s čipem startovního čísla ( žádný/zničení čip - žádný čas!!)

♦startovní číslo je nepřenosné a je vázáno na konkrétního závodníka ( nebo team ve štafetě), v opačném případě hrozí diskvalifikace.

 


Kategorie

 ♦dle propozic

 


Povinné vybavení

♦helma a chrániče na ruce, doporučeno i na kolena. 

 

 

WC, šatny a převlíkarna

♦ WC , šatna a převlíkárna jsou v budově koupaliště, včetně možnosti využití sprch.

 

 

Parkování

 Vzhledem k dopravnímu omezení, týkající se hlavně dětského závodu, doporučujeme dřívější příjezd na parkoviště, které se nachází před koupalištěm. Pro místní a ne zdaleka, pokud se chcete vyhnout stresu a čekání, přijeďte na kole, nebo pěšky.

 

Další závazné aspekty závodu

Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů, pořízených při této sportovní akci, bez časového omezení, v souladu se zákonem.

♦Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodech nebo jejich návštěvou.

♦U závodníků mldších 18-ti let, budeme při prezentaci požadovat souhlas zákonného zástupce a přítomný doprovod.

♦Přestože bude provoz na pozemních komunikacích přizpůsoben provozu a částečně uzavřen, nelze vyloučit, že tratí závodu budou potřebovat projet vozidla IZS - dbejte pokynů pořadatele a dívejte se prosím kolem sebe.

♦Během celé soboty zajištěn bohatý doprovodný program!

Každý startuje na vlastní nebezpečí!

 

Mapu hlavní tratě naleznete zde: Mapa závodu WK


Mapu dětského závodu zde: Mapa dětského závodu WK

 

Pořadatel si vyhrazuje právo propozice změnit dle aktuálních podmínek.

Závod se bude konat za jakéhokoliv počasí.

Organizátor
 BŘEH z.s.
Sušilova 29, Zábřeh 78901

Rychlý kontakt
welzl@email.cz
 
Chcete se zaregistrovat?
Registrace